Vill ni lyckas med social media?

DEN helt avgörande faktorn för att lyckas eller inte inom social media, den kallas strategi. Hur jobbar ni idag? Är ni amatörer eller proffs? Det vill säga; provar ni er fram eller finns det en plan bakom det ni gör? Skillnaden mellan att jobba proffesionellt eller inte är, nerbruten till dess grundläggande beståndsdel följande; antingen har ni en strategi eller så har ni det inte. Svårare än så är det inte.

Hur du skapar en strategi i social media

Men med det sagt behöver det inte vara helt enkelt att skapa sig en bra strategi, denna artikel kommer därför innehålla handfasta tips över vad som kan vara bra att tänka på.

1. Skapa tydliga mål

Grundläggande för att skapa en realistisk strategi, som leder dit den är tänkt, är att börja med att se över er målbild. Vad vill ni egentligen uppnå med er närvaro i social media? Vill ni har fler följare, öka er goodwill, få bättre förståelse för era kunder eller öka er försäljning? Inget hindrar att flera av dessa målsättningar är tänkta att uppnås, men det kommer ha betydelse för utformningen av er strategi att veta vilket av dem som är viktigast. Det kan här även vara en god idé att se över ert företags övergripande mål, det vill säga om ni bortser helt från social media, vad är det i stort ni vill uppnå? Detta är mål som tydligt måste finnas med i er sociala närvaro så det inte blir några motsättningar dem emellan.

2. Hur mycket tid & pengar vill ni investera?

När ni är på det klara med hur era mål ser ut och när de ska vara uppnådda gäller det att fundera på vad ni är beredda att satsa, gällande tid och pengar. Många företag som bestämmer sig för att satsa på social media går till en början ut väldigt hårt, utan att ha en grundläggande strategi och därmed en plan över hur stora resurser som skall avsättas för detta ändamål. Det går inte ha som mål att bli störst i Sverige och samtidigt vara beredd att satsa en halvtimma i veckan och ha noll kronor i budget. Det är därför av vikt att också överväga vilket som är viktigast, målet ni vill uppnå, eller tiden/pengarna som kanske behöver satsas. Detta kan betyda att ni antingen får växla upp insatsen av tid/pengar eller sänka era mål.

3. Vilken är er målgrupp?

Förhoppningsvis är ni på det klara över vilken som är ert företags målgrupp. Frågan är då om det är den ni vill nå via social media eller om det är en ny? Detta är oerhört viktigt att vara på det klara med då olika målgrupper utgör majoritet i olika kanaler. Det är därmed inte givet innan ni vet er målgrupp, vilka social mediakanaler ni bör använda er av. Tonalitet, det vill säga det sätt ni uttrycker er på, och vad ni erbjuder bör också vara beroende på vem ni vänder er till. Var därför på det klara med vem ni vänder er till/vill nå ut till innan ni sätter igång.

4. Utvärdering

Detta ämne har jag varit inne på tidigare, då framförallt gällande uppföljning via Facebooks statistikverktyg, men det går verkligen inte nog poängtera hur viktigt det är att följa upp utfallet av de resurser ni lagt ner på att synas och stärka ert varumärke via social media. Använd er av de statistikverktyg som finns tillgängliga via bl.a Facebooks och Pinterests egna plattformer, till detta vill jag rekommendera alla som inte redan har det att installera Google Analytics för att följa upp hur era besökare rör sig på hemsidor så väl som i era sociala kanaler.

5. Konkurrentanalys

Gör en ordentlig analys runt hur era konkurrenter använder sig av social media. Undersök vad de gör bra respektive mindre bra. Finns det något element som ni skulle kunna ha nytta av i er egen närvaro? Finns det något som verkar fungera dåligt hos konkurrenterna som ni kanske kan undvika genom att föregå problemet? Använd er inte enbart av direkta konkurrenter när ni jämför er, titta även på de största i Sverige, kanske till och med i världen. Hur gör andra företag, hur gör de bästa? Vad skulle ni kunna dra nytta av i er strategi?

6. Trollhantering

Min uppfattning är att den absolut största skräcken företagare känner runt att befinna sig i social media är öppenheten, möjligheten att bli offentligt kritiserad. Eller att råka ut för så kallade troll. Det första problemet kan hanteras genom att på ett tillmötesgående sätt ta emot kritiken och försöka gör något åt den, kanske blir ni uppmärksammade på något som faktiskt inte fungerar så bra i ert företag och som vid korrigering därmed kan ge en betydligt bättre kundupplevelser framöver. Gällande både detta och ”trollen” behöver ni dock sätta er ner och skapa en hanteringsplan innan det sker. Ställ er frågan hur ni ska hantera om någon är genuint otrevlig eller hatisk på er sida. Hur ni hanterar de som inte ”går argumentera” med. Min mening är att man bör vara väldigt noggrann med hur man hanterar kritik som riktas mot företaget eftersom första impulsen gärna är att radera kommentaren och låtsas som att den aldrig funnits (gör inte det!). Gällande troll är det däremot helt okej att plocka bort kommentarer (gärna efter att man förvarnat om det) och är det kränkande eller hatiska kommentarer ska de anmälas. Allt detta kan låta läskigt och skrämmande, men ju mer förberedda ni är desto lättare kommer det kännas. Ej att förglömma är också att de flesta som finns på nätet är lika snälla som i verkligheten!

 

Hoppas ni fått en lite klarare bild över vad som kan vara viktigt vid skapandet av en strategi i social media. Dela gärna med er av egna erfarenheter och kommentarer i diskussionsfältet nedan.

Ever Yours,
Miss Malin

 

 

Det finns EN hemlighet bakom att lyckas i social media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *