Föreläsningar, workshops och kurser

Jag håller inspirationsföreläsningar för dem som behöver få igång en grupp människor eller ett visst projekt. Eftersöks mer kunskap, men i större grupp kan jag sätta ihop en workshop. För den som vill fördjupa sin kunskap kan jag även sätta ihop kurser på från några timmar upp till ett par dagar.

Format och upplägg för beror på hur många ni är och vad ni önskar för resultat.

Förslag på möjliga upplägg:

  • Kickoff: Föreläsning för större grupp 1-4 timmar. [Skapa förståelse och inspirera]
  • Fortbildning arbetsgrupp: Halvdagskurs för 5-10 medarbetare som jobbar med företagets kanaler.
  • Utbildning: Heldagskurs och strategiskt arbete för person(er) som ska driva större säljkanaler via social media.
  • Workshops: Grupp på 10-20 personer som under 3-4 timmar lär och implementerar sina egna social kanaler.

Materialet för varje tillfälle anpassas efter gruppen. Fokus läggs på de kanaler ni själva önskar.
Vid mindre grupper brukar innehållet också anpassas mycket efter de frågor som ställs slängs vägen.
Fokus ligger alltid runt vikten av att skapa material som konverterar till följare/likes och/eller köpare.

Har du frågor eller funderingar runt en bokning?
Hör av dig till: malin@strategicbranding.se

Tidigare uppdrag och omdömen:

Mässan Eget Företag: 150 deltagare

Ramou Njie efter föreläsningen: ”Riktigt grym är du Malin, väldigt givande föreläsning, alla som är intresserade av hur man ska gå till väga med sitt företag inom social media mm, vänd er till Strategic Branding”

Kurs vid 4 tillfällen, nätverksgruppen Selma:

På en skala mellan 1-10 hur nöjd är du men kursens innehåll och upplägg?
”Jag är nöjd, 9 absolut. Kunnig, seriös o professionell lärare, bra upplägg, gav mig mycket input. Tilläggas kan att jag har tidigare jobbat mycket i stora företag och då deltagit i oerhört många kurser och utbildningar. Vill bara säga att du i den jämförelsen står dig väldigt bra!”    – Ingrid Amneus

”Du är suverän på att behålla ditt lugn och vara saklig trots ’dumma’ frågor och kommentarer.” – Anett Hansen.