Vad är Social media och hur används det?

Varför ska man då finnas på social media?
Lägga tid på att utveckla sin hemsida? Eller allmänt jobba med sitt varumärke?

Det som upplevs jobbigt, motigt och tidskrävande är allt som oftast det man har svårt för eller är dåligt
insatt i. Det betyder dock inte att det är en bra idé att smita undan!

Att skapa sina egna kanaler i social media erbjuder möjligheten att skapa en relation med sina kunder.
Det ger möjlighet att på ett nyanserat sätt visa på din kunskap och goda företagsamhet. Det är ett alternativ
till den masskommunikation som inte längre fungerar på det sätt som den gjorde en gång när reklam
låg i sin linda. Det är också ett sätt att öppet möta kritik, vilket för visso är det värsta många företagare kan
tänka sig, men det ger kunden en transparens och upplevd trygghet, som är mycket svår att köpa för pengar.

Spridningen som en så kallad viral-hit kan generera är också långt över vad många har råda att åstadkomma
med betald reklam. Noteras bör dock att dessa fenomen sällan händer av en slump och att ni därmed inte
automatiskt är med och fajtas om det rampljuset, bara för att ni väljer ett starta upp ett konto. För att lyckas
med social media gäller precis som övrigt i företagsvärlden; att ha en genomtänkt strategi.

Problematiken ovan och den allmänna närvaron i social media upplever jag att många företagare tycker är snårig.
Det är svårt att veta vart man ska börja och hur man ska tänka. Därför har jag under ’Let’s be social’ samlat en
rad smart tips rörande social media. Vad som kan vara bra att tänka på, innan och efter man startat igång helt enkelt.

För mer information om FacebookInstagram och Pinterest klicka här.