Twitter:

VAD: Twitter är en så kallad mikroblogg, vilket betyder att du har endast 140 tecken
att använda dig av per inlägg. Twitter är den klart största mikrobloggen, även om
genomslaget varit långt större i USA än vad det blivit här i Sverige. Populäriteten skiljer
sig kraftigt från olika branscher där det exempelvis ses som ett ”måste” inom nyhets-
och PR-världen, medan fenomenet inom andra sfärer är ytterst litet. Variationen är dock
stor då Twitter å ena sidan lämpar sig bra för kunskapsbranscher, samtidigt som Sveriges
största twittrare är komiker.

HUR: Twitter är kompatibelt både med telefonen och datorn. Dess snabbhet och uppdaterings-
frekvens inbjuder dock till att mobiltelefonen blir huvudplattformen. Du kan på twitter (till
skillnad mot exempelvis Facebook) följa vem som helst, utan att känna personen ifråga.
Detta betyder dock inte att personen behöver följa dig tillbaka (på det sätt båda ser bådas flöde
på Facebook när en vänförfrågan accepteras). Twitterflödet är uppbyggt runt #hashtags och
budskapet begränsas alltså av längden 140 tecken (detta är ink. hashtagt, länkningar m.m).
Dina tweets ses av dem som följer dig, samt visas under den hashtag du lagt till din tweet.
Twitter kan användas för att sälja varor, bilda opinion, skapa nyhetsdrev, agera kund-
support, samt mycket mycket mer.

Fem tips för att lyckas på Twitter:

 • Vilka är dina målsättningar med att finnas på Twitter? Vill du skapa igenkänning,
  visa upp erbjudanden, agera expert eller driva nyheter? Skapa en klar och tydlig struktur
  redan från början och håll dig sedan till denna.
 • Sätt upp mål gällande omnämnande av andra, retweets, antal följare m.m. för att ha
  något att jobba efter.
 • Välj namn med omsorg. Stora och små bokstäver är tillåtna, detta går dock inte ändra
  efter registrering, så tänk efter ordentligt från början. Eftersom Twitter är teckenbegränsat
  skaffa ett så kort namn som möjligt då detta ökar chanserna för att kunna bli omnämnd i
  andras tweets samt i retweets.
 • Vad som är en optimal uppdateringsfrekvens varierar förstås och går därmed inte ge någon
  exakt siffra på. Att ha med i beräkningen är dock att en tweet per dag måste ses som någon
  form av minimum.  Fundera runt detta innan och lägg er på en nivå ni känner att ni klarar
  upprätthålla, så att ni inte börjar på 5 tweets om dagen och inte orkar mer än två veckor.
 • Använd Twitter som ett relationsverktyg. Skapa kontakter, dela med er av erfarenheter, tips
  och bra artiklar. Skippa ”kränga-varor-attityden” (om ni inte helt uppenbart skapat just ett
  sådant konto, då skall dock detta stå klart och tydligt i er kontobeskrivning) och försök i
  stället göra er själv intressanta genom att bjuda in till diskussion.

  BONUSTIPS: Se till att informera din kund om att ni finns på Twitter, överallt (nästan).
  Lägg det i mejlsignaturen, sätt det på visitkortet, häng upp en lapp i butiken eller lägg med
  det i företagsbeskrivningen på hemsidan.

Twitterappen för Iphone hittar du här.
Twitterappen för Android hittar du här.

twitter.com kan du logga in via datorn. TWEETDECK är en mycket bra tilläggstjänst för
att underlätta och planera din uppdatering.
BITLY är en bra tjänst för att förkorta länkar.

Känner du dig osäker och önska mer hjälp? Klicka här för att läsa mer om mina tjänster.