Bli en stjärna inom marknadsföring via social media:

Nedan finner ni 10 tips att ta i beaktning om ni vill bli populära via social media, oavsett val av kanal/kanaler.

 # Finns det ett (eller flera) varför? – att bli en stjärna händer inte över en natt (om man inte heter Ricky Martin)
och ni bör därför så tidigt som möjligt definiera era starkaste varför.

# Vem är er kund? Detta har ni förhoppningsvis redan stenkoll på (bonus-tips är annars att skaffa!),
vad ni bör fundera på nu är om det kommer vara samma kunder ni vill nå via social media. Viktigt att
klargöra är också att all ’social media’ inte går klumpa ihop som en homogen företeelse, olika typer av
människor finns i olika sociala kanaler och ni bör därför klargöra vilka som är viktigast för just er.

# Nu vet ni varför och vem ni vill fång in. Nästa steg är då sätta upp ett antal mätbara och tidsbegränsade mål.
Vad exakt vill ni uppnå (interaktion, antal likes, antal kommentarer i egna, respektive andras kanaler… osv.)
och vid vilken tidpunkt? Generellt gäller att det är en god idé att satsa i mindre skala till en början och trappa
upp varefter ni börjar notera utfallet av tidigare satsningar.

# Nu är det dags att börja speja. Hur gör de största konkurrenterna? Hur ser det allmänt ut i branschen?
Hur ser det ut i helt andra branscher? Gå noga igenom de företag som når framgång och se om det går
finna någon framgångsfaktor. Att stjäla idéer är aldrig att rekommendera, men att inte låta sig inspireras
av de som kan är bara dumt.

# Fundera nu på hur ni själva på bästa sätt kan tänkas nå ut. Vilken ton ska ni hålla? Vilken roll vill ni ta?

# Likväl som den sociala kompetensen har betydelse i det ”vanliga” livet är den absolut avgörande på nätet.
Vem vill du vara; den jobbiga, insmickrande försäljaren som gör att man fortast möjligt vill lämna butiken,
eller den där personen som ställer intressanta frågor, som inger ett härligt intryck om som gör att man
lämnar butiken men en känsla av att ”hit vill jag gå igen, snarast!”

# Fundera på hur mycket tid som ska avsättas för social media. Att starta upp konton är inte svårt,
det som tar tid är att underhålla dem. Se till att inte välja mer kanaler än ni klarar av, och bestäm
i förväg hur ofta de ska uppdateras.

# Bilder adderar alltid mer än endast en text. Använd därför bilder så ofta som mjöligt, se dock till
att de alltid håller god kvalitet.

# Tada: nu har ni förhoppningsvis skapat en profil. Men hjälp! Någon har kommenterat negativt
om oss på vår sida!
Detta kommer att hända; motstå frestelsen att plocka bort kommentaren i panik!
Att visa på transparens och visa andra användare hur ni hanterar en missnöjd kund kan i stället,
om ni sköter det bra, leda till positivare resultat i slutändan och att fler kunder väljer att lita på er.

# Sist men inte minst. Analysera mera! Planera – genomför – följ upp! Vad fungerar och vad
funderar inte? Vad får mest respons och varför? Gör om – gör rätt – genomför – följ upp.
Och så bör det fortsätta. Alltid.

Hoppas ovanstående grund-tips kommer till nytta för ert företag! Vill ni har specifika tips för olika
kanaler kolla gärna in mina tips för att lyckas på Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest.

Behöver du och ditt företag mer grundläggande information om social media eller önskar hjälp med
att ta fram specifika strategier för just ert företag, kontakta mig gärna på malin@strategicbranding.se
för att boka föreläsningar eller personlig konsultation.