Vill du synas bättre på nätet?

Till StrategicBrading kan du vända dig för upplysning, inspiration och kunskap om hur du stärker ditt varumärke och öka din exponering på nätet. Det finns i dag möjligheter till mycket kostnadseffektiva sätt att nå ut med hjälp av digital marknadsföring, men för det krävs en ordnad strategi och ett tydligt mål.

Social media är inte längre någon nyhet, men är ändå nytt eller ovant för många. Särskilt när det ska användas för företagets räkning. Det kan vara svårt att veta hur man ska börja eller vad man bör tänka på. Strategic Branding hjälper  dig därför med allt från grundläggande kunskap till förfinade säljstrategier. Konsultationen kan ske genom enstaka enskilda möten, eller i grupp genom kurser & workshops.

Vid sidan av sociala medier är företagets egna hemsida den i särklass största exponeringsytan på nätet. Detta är en tillgång som bör nyttjas. Att koppla samman din hemsida med de sociala kanaler du är aktiv i ger ofta mer liv till din sida, men är också bra ut SEO-perspektiv.

Mer specifik information om mina webb-tjänster hittas här.